Kontrollerad franchise – vitlistning av franchiseavtal!

Sveriges Franchisetagare granskar franchiseavtal i syfte att kunna certifiera dessa. Om ett franchiseavtal uppfyller samtliga åtta krav som Sveriges Franchisetagare satt upp får franchisesystemet använda certifieringen i sin marknadsföring och kommunikation.

Syftet med certifieringen är att bidra till långsiktighet och hållbarhet för båda parter. Vår övertygelse är att transparens och förutsägbarhet är en viktig komponent för att båda parter ska få rätt förutsättningar och ges möjlighet till en mer uthållig franchiserelation.

En certifiering ska ge vägledning, den gör inte anspråk på att vara uttömmande och fråntar varken franchisetagaren sin undersökningsplikt eller franchisegivaren sin informationsplikt. Observera att det är franchiseavtalet som certifieras, inte systemet, det ger ingen garanti för att systemet därmed i övrigt är kontrollerat eller genererar lönsamhet. Vidare är det en version av franchiseavtalet som certifieras, en del franchisesystem använder idag flera versioner.

Kontrollerad Franchise har även certifierat en annan typ av avtal - paketombudsavtal.
Certifierade paketombudsavtal är ett första steg mot en trygg, långsiktig avtalsform för samtliga aktörer och paketombud när e-handeln ställer nya krav på alla involverade i branschen. Vi på Kontrollerad Franchise ser även möjlighet att i framtiden certifiera andra typer av avtal med målet att skapa bättre och mer lönsamma avtalsrelationer.

Kriterier

De kriterier man ska klara för att erhålla en certifiering ska vara transparanta, förutsägbara och borga för viss trygghet. De uppgår till åtta stycken och äger hög relevans.

Testa ditt avtal

Här kan du testa ditt avtal. Testet är indikativt och utgör ingen certifiering.

Certifiera ditt avtal

Processen att certifiera ditt avtal är enkel. Sveriges Franchisetagare sköter certifieringen efter skriftlig ansökan.

Certifierade avtal

Vi publicerar löpande de franchiseavtal som erhåller en kvalitetscertifiering. Här får du alltid aktuell information.


Våra kriterier är både rimliga och relevanta. Vår certifiering är för framtida franchisetagare en viktig plattform för val av franchisesystem och vi är övertygade om att en kvalitetscertifiering kan bidra till en mer sund och hållbar franchise.


- Robert Dimmlich, VD Sveriges Franchisetagare