Kontrollerad franchise – vitlistning av franchiseavtal!

Sveriges Franchisetagare granskar franchiseavtal i syfte att kunna certifiera dessa. Om ett franchiseavtal uppfyller samtliga åtta krav som Sveriges Franchisetagare satt upp som krav för att bli certifierad, får franchisesystemet använda certifieringen i sin marknadsföring och kommunikation.

Syftet med certifieringen är att bidra till långsiktighet och hållbarhet för båda parter. Vår övertygelse är att transparens och förutsägbarhet är en viktig komponent för att båda parter skall få rätt förutsättningar och ges möjlighet till en mer uthålligt franchiserelation.

En certifiering skall ge vägledning och gör inte anspråk på att vara uttömmande och fråntar varken franchisetagaren sin undersökningsplikt eller franchisegivaren sin informationsplikt. Observera att det är franchiseavtalet som certifieras, inte systemet, och gör inga anspråk på att systemet därmed i övrigt är kontrollerat eller genererar lönsamhet. Vidare är det en version av franchiseavtalet som certifieras, flera franchisesystem använder idag flera versioner.

Kriterier

De kriterier man skall klara för att erhålla en certifiering skall vara transparanta, förutsägbara och borga för viss trygghet. De uppgår till åtta stycken och äger hög relevans.

Testa ditt avtal

Här kan du testa ditt avtal. Testet är indikativt och utgör ingen certifiering.

Certifiera ditt avtal

Processen att certifiera ditt avtal är enkel. Sveriges Franchisetagare sköter certifieringen efter skriftlig ansökan.

Certifierade avtal

Vi publicerar löpande de franchiseavtal som erhåller en kvalitetscertifiering. Här får du alltid aktuell information.


Våra kriterier är både rimliga och relevanta. Vår certifiering är för framtida franchisetagare en viktig plattform för val av franchisesystem och vi är övertygade om att en kvalitetscertifiering kan bidra till en mer sund och hållbar franchise.


- Robert Dimmlich, VD Sveriges Franchisetagare