Kriterierna uppdateras

OKQ8 certifieras
30 maj, 2017
Skyltstället uppnår certifiering
2 oktober, 2017
Show all

Kriterierna uppdateras

Mot bakgrund av att kriterierna var i behov att förtydligas samt att medlemmar återkopplat att kravet i dess tidigare form kunde medverka till begränsningar, ändras kriteriet 4. Avtalet stipulerar inte volym- eller inköpstvång.Den nya lydelsen är:

Definition
Avtalet anger inte tvång på inköp av viss volym, och att detta kan utgöra grund för uppsägning av avtal eller vite. Krav om inköp av grundsortiment som är kalkylerbart vid ingåendet av avtalet omfattas ej.

Stipulerar avtalet volym eller omsättningskrav, skall dessa vara relevanta och realistiska.

Exempel på ICKE acceptabel formulering:

”FT förpliktigar sig att inköpa XX antal YY.”.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *