Kontrollerad Franchise

2 oktober, 2017

Skyltstället uppnår certifiering

Skyltstället uppnår kvalitetscertifieringen Kontrollerad Franchise. Sveriges Franchisetagare granskar och certifierar franchiseavtal. För att kunna certifieras som Kontrollerad Franchise behöver avtalet klara åtta krav. Dessa krav ger […]
17 augusti, 2017

Kriterierna uppdateras

Mot bakgrund av att kriterierna var i behov att förtydligas samt att medlemmar återkopplat att kravet i dess tidigare form kunde medverka till begränsningar, ändras kriteriet […]
30 maj, 2017

OKQ8 certifieras

OKQ8 certifieras Den 30 maj 2017 erhåller franchiseavtalet för OKQ8 sin certifiering. Certifieringen är ett resultat av ömsesidig förhandling mellan franchisegivare och franchisetagare.
20 januari, 2017

Gulf och Frendo certifieras

Den 20 januari 2017 erhåller franchiseavtalen för Gulf och Frendo sin certifiering. Certifieringen har skett i dialog mellan Sveriges Franchisetagare och EMAB som är huvudman för […]