Även du kan få ditt avtal certifierat

Om ni önskar certifiera ert franchiseavtal så kan ni börja med att jämföra avtalet mot uppställd kriterier. Bedömer ni att ni skulle klara kriterierna så är ni på god väg.

Inför ett nytt franchiseavtal eller ändringar i ert befintliga franchiseavtal kan ni kontakta oss för råd och en dialog, för att på detta sätt i förlängningen kunna certifiera ert avtal.

Vid en certifiering kommer Sveriges Franchisetagare att kommunicera detta i sina medier och franchisesystemet kommer också ges möjlighet att använda det i sin kommunikation och marknadsföring. Vid en certifiering kommer inga avtal, delar av avtal, eller annan konfidentiell information att publiceras eller kommuniceras– utan endast att ert avtal klarar de uppsatta åtta kriterierna.

Om du vill initiera en certifiering kontaktar du oss. Vi kommer behöva ett skriftligt medgivande för ett kunna utföra certifiering. Detta medgivande kan du hämta här (bilaga 2, Skriftligt godkannande).
Kostnaden uppgår till 7800 kr exklusive moms per certifiering.
book-1945459_960_720