Certifierade avtal

Sveriges Franchisetagare publicerar och certifierar franchiseavtal enbart med franchisegivarens skriftliga medgivande. Således kan fler avtal vara certifierade än vad som kungjorts. Om ett avtal är certifierat och godkänt av franchisegivaren får också franchisegivaren använda ”Kontrollerad Franchise – vitlistning av franchiseavtal” i sin kommunikation.

Nedan följer de franchiseavtal som är certifierade, per den 2 januari 2020.

Per den 2 januari 2020 är totalt åtta franchiseavtal godkända för certifiering.

Om ert avtal saknas beror det på att avtalet inte klarar de angivna kriterierna, att franchisegivaren inte medgett tillstånd för publicering eller att Sveriges Franchisetagare ännu inte granskat ert avtal. Om du önskar certifiera ert avtal eller medge tillstånd för publicering så kontakta oss.


Gulf