Nyheter

20 januari, 2017

Gulf och Frendo certifieras

Den 20 januari 2017 erhåller franchiseavtalen för Gulf och Frendo sin certifiering. Certifieringen har skett i dialog mellan Sveriges Franchisetagare och EMAB som är huvudman för […]
12 januari, 2017

Kontrollerad franchise lanserar

Kontrollerad franchise lanserar Sveriges Franchisetagare lanserar Kontrollerad franchise – en kvalitetscertifiering av franchiseavtal. För att kunna certifieras som Kontrollerad Franchise behöver avtalet klara åtta krav. Dessa […]