Testa ditt avtal

Här kommer en enkel modul läggas upp för att du som blivande franchisetagare eller befintlig franchisegivare indikativt skall kunna testa om ditt avtal skulle klara en certifiering.